آموزشگاه مهارتی بیمارستان دامپزشکی تهران

گواهینامه‌ معتبر

مزایای گواهینامه مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

این گواهینامه سند معتبری است که در صورت موفقیت در آزمون پایان دوره به مهارت آموزان اعطا می گردد. آزمون مهارتی طی دومرحله انجام می شود مرحله اول سنجش دانش بصورت کتبی و تئوری که معمولا بصورت آن لاین در مراکز آموزشی برگزار می شود و کسب 50 از 100 نمره حدنصاب قبولی و مجوز شرکت در آزمون عملی است که در مراکز دولتی و یا آموزشگاه‌های آزاد اجرا می گردد و کسب 70 از 100 نمره حدنصاب قبولی می باشد. همچنین باید در نظر داشته باشید که کسب نمرات فوق الاشاره شرط لازم بوده و برای قبولی نهایی باید مجموع نمره آزمون کتبی با اعمال ضریب 25% و نمره آزمون عملی با اعمال ضریب 75% نیز باید مساوی و یا بالاتر از 70 باشد.

تمامی گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای حاصل ارزشیابی دوره های آموزشی مفاد سندی بنام استاندارد است که دارای کدهای بین المللی بوده و مرجع آن طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل ایسکو (isco 2008)  از انتشارات سازمان بین المللی کار (ILO) ) است لذا گواهینامه های صادره واجد اعتبار و مزایایی در سطح ملی و بین المللی بوده و قابل استعلام از طریق سامانه http://azmoon.portaltvto.com/estelam/estelam می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید