آموزشگاه مهارتی بیمارستان دامپزشکی تهران

کمک به جراحی دامپزشکی

اماده سازی تجهیزات ، ابزار ها و مواد مصرفی مورد نیاز
آماده سازی ، شستشو و ضد عفونی ابزار و وسایل مورد نیاز در جراحی بر اساس توصیه فنی دامپزشک - اماده سازی تجهیزات اتاق جراحی بر اساس توصیه فنی دامپزشک - اماده سازی مواد مصرفی در عمل جراحی
آماده سازی حیوان جهت انجام اعمال جراحی
بکارگیری داروهای آرامبخش، بی‌حسی و بیهوشی مورد نیاز تحت نظر دامپزشک - حالت گماری حیوان در محل انجام جراحی بر اساس توصیه فنی دامپزشک - آماده سازی و ضدعفونی موضع جهت جراحی بر اساس توصیه فنی دامپزشک - شان گذاری محل عمل بر اساس توصیه فنی دامپزشک
همکاری حین جراحی
کمک جهت بی‌حسی موضع مورد جراحی بر اساس توصیه فنی دامپزشک - کمک به جراح جهت پوشیدن گان و دستکش بر اساس توصیه فنی دامپزشک - در اختیار گذاشتن وسایل و مواد مصرفی به جراح بر اساس نیاز -کنترل علائم حیاتی حیوان و انجام مراقبت حین عمل بر اساس توصیه فنی و حرفه‌ای دامپزشک - همکاری در بخیه زدن زخم بر اساس توصیه فنی دامپزشک - شستشو و پانسمان زخم جراحی بر اساس توصیه فنی دامپزشک - انجام نمونه برداری و ارسال ان به ازمایشگاه در صورت لزوم تحت نظر دامپزشک
ریکاوری و پیشگیری از بروز عوارض احتمالی پس از جراحی
کمک به رفع عوارض احتمالی پس از جراحی بر اساس توصیه فنی دامپزشک - بکارگیری داروهای الزامی پس از جراحی بر اساس توصیه فنی دامپزشک - حذف بهداشتی پسماند های جراحی بر اساس توصیه فنی دامپزشک

استاندارد شایستگی کمک به جراحی

نظرات بسته شده است.