آموزشگاه مهارتی بیمارستان دامپزشکی تهران

مراقبت از حیوانات بستری

کنترل علائم حیاتی
نحوه سنجش درجه حرارت حیوان - نحوه سنجش تعداد تنفس - نحوه سنجش تعداد ضربان قلب - روش های سنجش سایر پارامترهای حیوان بیمار( CRT ، وضعیت مخاطات ، حرکات گوارشی)
انجام اقدامات پرستاری
دانش: نحوه استفاده از دارو - نحوه شست وشو و ضدعفونی جراحات و تعویض پانسمان - مراحل نمونه برداری جهت ارسال به ازمایشگاه - نوع و روش های تغذیه حیوان بیمار | مهارت: بکارگیری دارو - شست وشو و ضد عفونی و پانسمان - نمونه برداری جهت ارسال به ازمایشگاه - بکارگیری رویه غذایی متناسب با بیماری حیوان
ثبت اقدامات انجام شده
دانش: مراحل و نحوه ثبت روزانه شرح حال حیوان ونحوه ثبت علائم حیاتی حیوان - روند ثبت روزانه اقدامات درمانی انجام شده - نحوه گزارش دهی وضعیت حیوان به دامپزشك | مهارت: ثبت علائم حیاتی حیوان ثبت روزانه شرح حال حیوان - ثبت روزانه اقدامات درمانی انجام شده - گزارش دهی وضعیت حیوان به دامپزشك

دریافت استاندارد شایستگی مراقبت از حیوانات خانگی

نظرات بسته شده است.